ദൈവമേ ഇവളോ ഇത്


ഫഹദിന്‍റെ നായികയായി മലയാളത്തില്‍ എത്തിയ ഈ നടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലം ഇതാണ്


ശരിക്കും ഞെട്ടും


നമ്മുടെ ഈ അമ്മായിയെ ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ.?


പുരുഷ സ്പർശമേൽക്കാൻ സ്ത്രീ മോഹിക്കുന്ന എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ


എന്നാലും ഒരു മാറ്റം


നമ്മുടെ സ്വന്തം നായികയെ കണ്ട് ഞെട്ടരുത്


കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയതാ നമ്മുടെ നടി പിന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാ , മനസ്സിലായോ ആളെ !!


ആരും ഞെട്ടരുത്


നമ്മുടെ സ്വന്തം നായിക


കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചില ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദ്രിശ്യങ്ങള്‍


ആളെ കണ്ടാല്‍ ശരിക്കും ഞെട്ടും


വിദ്യാ ബാലന്റെ നഗ്നത അതിരുകടന്നു


മലയാള നടിയെ മനസ്സിലായോ..??


ഇത് കാവ്യയോ..??